XXXX SW XXXX, Miami, FL, xxxxx
XXXX SW XXXX, Miami, FL, xxxxx
XXXX SW XXXX, Miami, FL, xxxxx
XXXX SW XXXX, Miami, FL, xxxxx
XXXX SW XXXX, Miami, FL, xxxxx
XXXX SW XXXX, Miami, FL, xxxxx

$795,000

XXXX SW XXXX, Miami, FL, xxxxx

ACTIVE